รายละเอียดสินค้า
(ร้าน วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเนินแต้ จ.นครสวรรค์)

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

#161499
อาหารแห้ง
ข้าว
50
80 บาท/กิโล

1

    ไม่มีรีวิว  • สินค้าที่คุณอาจสนใจ