"เทศกาลปลาสลิด ช่วยเหลือผลผลิตจากเกษตรกร"

"เทศกาลปลาสลิด ช่วยเหลือผลผลิตจากเกษตรกร"

ระหว่างวันที่ 8 - 23 พฤศจิกายน 2560 
ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน

เดินชม แวะชิม เลือกซื้อสินค้าปลาสลิดแปรรูป และปรุงสำเร็จ

จากกลุ่มเกษตรกร จ.สมุทรสาคร


อ.ต.ก. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

101 Thanon Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900

  • 02 790 4545
  • 02 279 2080-9