ผลไม้

ลองกอง

150 บาท/กิโลกรัม

ลองกอง

150 บาท/กิโลกรัม

ลำไย

150 บาท/กิโลกรัม