ผลไม้

ลำไย

150 บาท/กิโลกรัม

ลองกอง

250 บาท/กิโลกรัม